خدمات کانتینری ویژه سهامداران صندوق و اعضای اتحادیه

صندوق توسعه صادرات فرآورزده های نفتی ایران با توجه به برنامه ریزی هایی که صورت داده مبنی بر استقرار دپوی کانتینر خالی و دفتر ترخیص الکترونیکی و حمل و نقل طرح DOOR TO DOOR در پایانه صادراتی صندوق، واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی امکان استفاده از خدمات ذیل را برای اعضای اتحادیه و سهامداران صندوق فراهم آورزده است: 

1-تخفیف قیمت صادراتی خطوط کشتیرانی مرتبط با نماینده مستقر در پایانه

2-سرعت عمل و کاهش هزینه های ترخیص

3-کاهش استرس صاحبان کالا در بوکینگ کانتینر و تسریع در تأمین کانتینرها

تاریخ ثبت خبر : پنجشنبه 23 شهریور 1396