خدمات بیمه ای ویژه اعضای اتحادیه و سهامداران صندوق

صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران بر اساس ایجاد فعالیت جدید و همکاری با یک گروه خبره و حرفه ای و مسلط به امور قوانین تامین اجتماعی با شرایط مناسب جهت رفع مشکلات و معضلات بیمه ای ویژه سهامداران صندوق و اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی اقدام کرده است.

تاریخ ثبت خبر : پنجشنبه 23 شهریور 1396